Ledenstop en Wachtlijst: een uitleg

Het is jullie vast niet ontgaan dat Padel Power Club de laatste tijd enorm in populariteit is gegroeid. Deze groei heeft geleid tot een aantal uitdagingen waar we als club voor staan. Een daarvan is de ledenstop die momenteel op locatie Limbricht van kracht is. We begrijpen dat dit vragen oproept en willen daarom graag wat meer duidelijkheid verschaffen.

Waarom een ledenstop?

De huidige capaciteit van onze padelbanen is niet toereikend om alle geïnteresseerden te kunnen accommoderen. Dit heeft enige tijd geleden geleid tot de beslissing om tijdelijk een ledenstop op locatie Limbricht in te voeren. We willen namelijk dat al onze leden voldoende speeltijd krijgen en niet te maken krijgen met overvolle banen.

Voor locatie Maastricht geldt nog geen ledenstop.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via TC Hazendans: https://www.tchazendans.nl/lid-worden

Uitbreidingsplannen in de maak

Goed nieuws is dat we actief bezig zijn met uitbreidingsplannen. In samenwerking met de gemeente zijn we aan het kijken naar mogelijkheden om het aantal padelbanen in Limbricht uit te breiden. Dit zal ervoor zorgen dat we in de toekomst meer leden kunnen verwelkomen en iedereen de ruimte heeft om te genieten van deze prachtige sport.

Wachtlijst en toekomstige leden

We zijn ons bewust van de grote interesse en krijgen regelmatig vragen over de wachtlijst. Zodra de nieuwe banen in Limbricht zijn opgeleverd, wat hopelijk in de nabije toekomst zal zijn alhoewel een exacte datum nog niet bekend is, zullen we een significant aantal nieuwe leden kunnen toelaten. We vragen om jullie geduld en begrip in deze periode.

Vergunningaanvraag in behandeling

Onze vergunningaanvraag voor de uitbreiding wordt momenteel zowel bestuurlijk als ambtelijk getoetst. We zijn optimistisch en hopen snel groen licht te krijgen voor onze uitbreidingsplannen.

Tot slot

We willen jullie bedanken voor het begrip en geduld. We werken er hard aan om iedereen de kans te geven om van padel te genieten bij onze club. Blijf ons volgen voor updates en we hopen jullie snel op onze uitgebreide faciliteiten te mogen verwelkomen!